Story: NL23-004

De drie broers

Word count: ~1100

Original version: EN23-010 The Three Wishes

Comments

Elke maand probeer ik deel te nemen aan de Furious Fiction Challenge, een Australische wedstrijd waarbij in 55 uur een verhaal van maximaal 500 woorden geschreven moet worden dat aan specifieke criteria moet voldoen.
In november 2023 waren dat:
- Het verhaal moet zich in een afgelegen huis of hut afspelen.
- Het verhaal moet drie opeenvolgende zinnen bestaande uit exact drie woorden bevatten.
- Het verhaal moet de woorden SPACE, KNOCK, WHISTLE, en MYTH bevatten.
Ik schreef een verhaal over drie broers die samenwoonden in een afgelegen huis. Op een dag wordt er op de deur geklopt (KNOCK). Wie is daar? Een MYTHologische figuur. Wat doet ze? Ze vervult drie wensen, waarbij een magische fluit (WHISTLE) een rol speelt bij een van de wensen.
Het originele Engelstalige verhaal won een longlist-nominatie, en toen OOTW een wedstrijd uitgeschreef met als thema 'De wens' besloot ik het verhaal te vertalen naar het Nederlands (de Nederlandse versie is meer dan dubbel zo lang geworden wat het aantal woorden betreft).

Publications

# Published Publisher Online Podcast eBook Print  
#001 2024-04-05 Out of this World Yes
  Zie OOTW.