Story: NL19-065

Wassalonliefde

Word count: ~400

Original version: EN19-003 Laundry Love

Comments

Dit was een inzending voor wekelijkse schrijfopdracht #242 van schrijvenonline.org (17 apr 2019).