Story: NL19-041

Mismatch

Word count: ~300

Comments

Dit was een inzending voor wekelijkse schrijfopdracht #224 van schrijvenonline.org (12 dec 2018).
Ik zond een verkorte versie in voor de #MicroDate wedstrijd van Sweek.