Story: NL19-040

Misbruik

Word count: ~500

Comments

Dit was een inzending voor wekelijkse schrijfopdracht #241 van schrijvenonline.org (10 apr 2019).