Story: NL19-020

Enkele reis

Word count: ~200

Comments

Dit was een inzending voor wekelijkse schrijfopdracht #243 van schrijvenonline.org (24 apr 2019).