Publisher

TWIST

URL publisher: https://hostwriters.nl/Richtlijnen.html

Comments

Het thema van de ingezonden verhalen is vrij te kiezen. Het kan historisch, sciencefiction, erotisch, een liefdesverhaal, een detective of een thriller zijn, een weergave van humor, satire, oorlog of verzet, of een combinatie van dit alles. Het thema moet in ieder geval ‘ongewoon’ zijn, te weten in een tijdlus zitten, de confrontatie aangaan met iets onbekends, bijvoorbeeld een dystopie of een matriarchale dictatuur, kortom, de mogelijkheden zijn onbegrensd. Afwijken van de gangbare norm is het credo, wij willen een ‘twist’ lezen, een onverwachte plot.

Statistics