2021-11-26
Kuddegedrag

Laat me beginnen met te zeggen dat ik tweemaal gevaccineerd ben (met Moderna; update januari 2022: ondertussen driemaal) en dat ik een universitaire opleiding genoot (in de toegepaste wetenschappen, vandaag ingenieurswetenschappen genoemd). Dit gezegd zijnde, moet mij iets van het hart: ik erger me vreselijk aan het kuddegedrag van de mensen rondom me als het over vaccinatie gaat.

Mijn tijdslijn staat vol met mensen die met het vingertje in de lucht eisen dat iedereen zich moet laten vaccineren, of erger zelfs: die beweren dat wie zich niet laat vaccineren mogelijk schuldig is aan doodslag. Ik vind zo'n gedrag en zo'n beweringen een gevaar voor de wetenschap, want de stellige zekerheid waarmee dergelijke mensen tekeer gaan, mist elke nuance en smoort elke kritische stem in de kiem.

"We moeten luisteren naar de wetenschap!" roepen velen, en ze doen dat met hetzelfde soort religieuze overtuiging die ervoor zorgde dat de mensheid eeuwenlang geloofde dat de zon rond de aarde draaide en niet andersom. Ik heb vooral moeite met de bewering: "Het vaccin is veilig!"

Dat stoort me omdat het niet waar is.

Er zijn tonnen voorbeelden van stoffen die veilig waren, tot ze het niet meer waren: asbest, PFAS/PFOS, tabak... Je hoeft geen farmacie gestudeerd te hebben om te weten dat elk geneesmiddel potentieel gevaarlijk is. Neem een willekeurig doosje uit je medicijnenkastje, kijk naar de bijsluiter en lees.

Ik nam de proef op de som en keek even naar de bijwerkingen van een eenvoudige, schijnbaar onschuldige hoestsiroop:

Bijsluiter hoestsiroop

Deze bijwerkingen zijn nog mild in vergelijking met de bijwerkingen van veel medicijnen die we moeten nemen als we een ziekte hebben die erger is dan een gewone verkoudheid. Zo had ik onlangs een ontsteking in de knie en moest ik een krachtig ontstekingswerend middel nemen, maar tegelijkertijd ook een geneesmiddel om de schadelijke gevolgen van dat geneesmiddel te vermijden. En dan zwijg ik nog over chemo. Dat is vuur met vuur bestrijden; dat hebben we in ons gezin helaas uit de eerste hand moeten ervaren.

Ook de Coronavaccins hebben bijwerkingen en het verschil met geneesmiddelen die al langer op de markt zijn, is dat momenteel nog niet alle bijwerkingen gekend zijn, én dat de producenten alle verantwoordelijkheid voor die ongekende bijwerkingen van zich afschoven. Wat de producenten betreft, horen we hun vaccins "volledig op eigen risico" te nemen. Vrije keuze van welk vaccin we nemen, kregen we niet. Stel dat iemand sterft ten gevolge van het toedienen van een Coronavaccin, dan is het totaal niet duidelijk wie juridisch aansprakelijk is.

De reden waarom we mogelijke bijwerkingen tolereren en waarom geneesmiddellen en vaccins überhaupt verkocht en toegediend mogen worden, is dat we ervan uitgaan dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Toen ik om mijn twee prikken ging, deed ik dat met gezonde tegenzin. Ik geloofde dat we als gemeenschap pas van Covid af zouden raken als een voldoende aantal mensen (70%?) zich liet vaccineren.

Ik was me ervan bewust dat deze vaccins niet het gewone traject van goedkeuring doorlopen hadden, zoals de meeste andere (al dan niet verplichte) vaccins. Door omstandigheden zijn de vaccins tegen Corona er versneld gekomen en wegens hoogdringendheid in een versnelde procedure goedgekeurd. Onverdachte bronnen meldden in de lente van dit jaar verschillende onvoorziene bijwerkingen waardoor het toedienen van bepaalde vaccins, zoals dat van Johnson & Johnson (J&J) in de US, tijdelijk werd opgeschort tot er meer data beschikbaar was.

Pas toen de kosten / batenanalyse positief bleek te zijn, werd groen licht gegeven voor J&J. Dat betekent niet dat J&J als 100% veilig werd beschouwd; gewoon dat de risico's aanvaardbaar waren in vergelijking met de voordelen. Vandaag blijkt dat J&J niet zo efficiënt was als verhoopt. Bij mijn weten wordt het niet meer toegediend. Dat heet voortschrijdend inzicht. Zo werkt wetenschap; zo is het goed.

In juli kregen mijn vrouw en ik Moderna toegediend.

Ik had geluk: ik had na mijn tweede prik wat koorts en ik voelde me een dag mottig. Voor de rest had ik, voor zover ik weet, geen verdere bijwerkingen.

Mijn vrouw had minder geluk: in augustus bleek ze plots een hartslag van 200 slagen per minuut te hebben. De huisdokter wiens kantoor elf oneven huisnummers verwijderd is van waar we wonen, eiste dat ik haar met de wagen ging oppikken en haar direct naar de spoed bracht. Ze mocht geen inspanningen meer leveren. Op eigen kracht naar het ziekenhuis gaan was volgens de huisdokter levensgevaarlijk.

Van de spoed kwam mijn vrouw op intensieve zorgen terecht. Of het mysterieuze probleem waardoor een gezonde vrouw op intensieve terechtkwam iets met de vaccinatie te maken had? De specialist die haar behandelde zei dat de kans klein was. Toen kwam de diagnose. De oorzaak van haar hartfalen bleek niet haar hart te zijn, maar haar schildklier. Ze had de ziekte van Graves, een gekende aandoening van de schildklier die door het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) in bepaalde gevallen gelinkt kon worden aan bepaalde vaccins tegen Covid-19. Mijn vrouw onderging ondertussen een cardioversie, moet nog tot minstens begin volgend jaar vijf soorten geneesmiddelen per dag nemen, en het zal nog maanden duren voor ze weet of ze blijvende schade zal overhouden aan hart of schildklier. Mogelijk moet ze de rest van haar leven medicatie nemen. Ze leeft nog, maar als we de dokter mogen geloven, had het anders kunnen aflopen.

Ik heb me drie maanden stil gehouden over deze onaangename episode. Ik ben geen antivaxer. Ik wilde niet dat dit anekdotisch geval door antivaxers misbruikt werd om te zeggen: "Zie je wel dat we gelijk hebben!"

Ik dacht dat mijn vrouw de pech had om een van die mensen te zijn die tot dat percentage achter de komma behoorden die slecht reageerden op het vaccin, dat die ziekte van Graves een bijwerking was die maar heel zelden voorkwam. Pas toen ik tegen verschillende mensen begon te vertellen over wat ons overkwam, merkte ik dat iedereen waar ik mee praatte wel iemand kende die door de vaccinatie in het ziekenhuis terechtkwam. Ik vermoed dat het totale aantal "slachtoffers" van het vaccin nog altijd een cijfer na de komma is, maar zeker kan ik dat niet weten. Terwijl men in de beginperiode mensen die stierven "mét Covid-19" gemakshalve meetelde met de mensen die stierven "ten gevolge van Covid", doet men met de mensen die in het ziekenhuis belanden door het vaccin net het tegenovergestelde. Men gaat ervan uit dat het vaccin niets met de opname te maken heeft. Daardoor zijn er dus geen accurate cijfers over de schadelijke gevolgen van vaccinatie. Sta me toe dat jammer te vinden.

Ondertussen weten we dat het vaccin wel degelijk nut heeft bij het indijken van de epidemie, vooral omdat het ervoor zorgt dat de gevolgen van een Covid-besmetting minder ernstig zijn. De belofte dat het vaccin ons nog dit jaar het rijk der vrijheid zou brengen, kon echter niet ingelost worden. Gevaccineerde mensen kunnen, in tegenstelling tot wat eerder gehoopt en zelfs beweerd werd, wel nog besmet en ziek worden, en zelfs nog besmettelijk zijn. We hadden bovendien de pech dat de mensen die het meest beschermd moesten worden door het vaccin (65-plussers en zorgverleners) AstraZeneca kregen, net dat vaccin dat minder bescherming bood op lange termijn dan pakweg Pfizer of Moderna. Dat kon niemand vooraf weten. Ook dat is wetenschap. Zeker in de medische wetenschappen kan je zelden iets met 100% zekerheid voorspellen. Dat begrijp ik.

Wat ik niet begrijp, is waarom er in de discussie over de derde prik geen rekening met die onzekerheid wordt gehouden. Er zal geen AstraZeneca of J&J meer gebruikt worden, maar iedereen moet (zonder onderscheid!) een derde prik krijgen met hetzij Pfizer, hetzij Moderna. Er is zelfs geen discussie meer: iedereen moet die prik krijgen, ongeacht of men immuun is of niet. Ik ben niet de enige die dit absurd vindt.

Ook mensen uit de zorg hebben er bedenkingen bij:

 

We leven in een land waar mensen die we hard nodig hebben, hun job dreigen te verliezen omdat ze verder durven denken dan hun neus lang is. Wat voor zin heeft het om mensen die én twee prikken kregen, én immuniteit opbouwden doordat ze genezen zijn van Covid, nog een derde prik toe te dienen?

Waarom weigeren we een kosten / batenafweging te maken wat betreft die derde prik? Hoe groot is de kans dat iemand die gevaccineerd en genezen is, 2G dus, een gevaar betekent voor zichzelf en de medemens, versus de kans dat die derde prik zo iemand in het ziekenhuis doet belanden door bijwerkingen die tot nu toe onderbelicht bleven?

Beste pro-vaxers, jullie kuddegedrag is beschamend. Vanuit mijn rationeel-wetenschappelijke inborst ben ik overtuigd van het nut van vaccins. Het is vanuit die overtuiging dat ik me heb laten vaccineren, zelfs al was ik me bewust van mogelijke, nog onbekende bijwerkingen. Toen ik op basis van de onvolledige informatie die in de zomer van 2021 voorhanden was de kosten / batenanalyse maakte, besloot ik dat wel vaccineren meer voordelen had dan niet vaccineren.

Wat de derde prik betreft, twijfel ik. Hoe verhoudt het grensnut van de derde prik zich ten opzichte van het risico dat die derde prik met zich meebrengt? Dit is geen retorische vraag. Zolang bepaalde aandoeningen die vermoedelijk (maar niet met zekerheid) te linken zijn aan vaccinatie niet in kaart zijn gebracht, is het moeilijk daar een cijfer op te plakken.

Is het wel slim om bij gebrek aan dat cijfer zoveel belang te hechten aan een derde prik? Is het niet beter hier het voorzichtigheidsprincipe in te roepen? Het komt mij voor dat een vaccinatieverplichting (expliciet, of door niet-gevaccineerden bepaalde rechten te ontzeggen) een gemakkelijkheidsoplossing is. Het is een "brute force" oplossing om te vermijden dat we moeten nadenken en nuanceren.

Stel je voor dat het voortaan verplicht zou zijn om een Facebookaccount te hebben om toegang te krijgen tot een café, restaurant of event. Dat zou gemakkelijk zijn voor de uitbater of de organisator om te weten wie allemaal aanwezig is, maar het kot zou te klein zijn als zo'n verplichting er kwam: je kan niet van iedereen eisen een Facebookaccount te hebben. Toch zijn de mensen die het hardst tegen zo'n Facebookverplichting zouden zijn, degene die nu het hardst roepen om het gebruik van een CST dat bewijs levert van een derde prik.

"Maar het gaat om de gezondheid van de mensen!" hoor ik die al roepen. "Je kan een vaccin niet vergelijken met een Facebookaccount."

Inderdaad, dat is net mijn punt. Het gaat om de gezondheid van mensen. We moeten voorzichtig zijn met wie we allemaal het vaccin toedienen, want het is mogelijk niet zo onschuldig als we denken. Als er dan toch een verplichting zou komen, laten we dat dan iets fijnmaziger doen.

Mijn voorstel zou zijn:

Ja, ik weet dat het virus door deze aanpak verspreid kan worden door jongeren, maar daar dient de verplichte vaccinatie van de zwakkere groepen voor. Zo wordt de impact van de besmetting door jongeren gereduceerd en kan onder jongeren natuurlijke immuniteit opgebouwd worden. Hoewel cijfers ontbreken, is het aannemelijk dat de gevolgen van Covidbesmetting bij jongeren kleiner is dan de lange termijngevolgen van vaccinatie.

Ja, ik weet dat Pfizer en Moderna geen 100% bescherming bieden voor de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar. Nee, ik weet ook niet hoe lang iemand die antistoffen heeft tegen Covid-19 beschermd blijft, vooral als er varianten van het virus ontstaan. Maar ik krijg meer en meer de indruk dat gevolgen van vaccinatie die ik voorheen als anekdotisch beschouwde, niet zomaar als anekdotisch van tafel mogen geveegd worden. Die gevallen lijken me minder anekdotisch dan de gevallen van jongeren (jonger dan 18) die in de pers werden opgevoerd met serieuze gevolgen van Covid.

Aan mensen die vinden dat niet-gevaccineerden mogelijk doodslag op hun geweten hebben, wil ik het volgende vragen: stel dat mijn vrouw overleden was door hartfalen veroorzaakt door de ziekte van Graves die gelinkt kan worden aan het vaccin, wie had ik volgens jullie dan mogen aanklagen voor doodslag? Jullie posts over hoe dom ongevaccineerden zijn indachtig, denk ik dat ik het jullie heel kwalijk zou nemen. Rationeel gezien treft jullie geen schuld, maar emotioneel gezien zou ik heel boos zijn op jullie.

Niet iedereen die kritiek heeft op vaccinatie is een antivaxer. Niet elke antivaxer is een dommekloot. Is het echt te veel gevraagd om daar begrip voor op te brengen?

Entreprenerd

Book cover Entreprenerd
Buy Bruno's book

Gent2030 candidate European Capital of Culture

Wintercircus

Ghent Wintercircus Campus

Blog

More...

Topics

Bol AlgemeenBol Algemeen