Het gewone en het magische

Elke vrijdagavond kijk ik uit naar de mail met de nieuwe "prompts" van Reedsy. Die "prompts" zijn uitgangspunten voor een verhaal van 1000 tot 3000 dat je moet schrijven in het kader van een bepaald thema. De afgelopen weken waren de thema's "The Ordinary" en "This Magic Moment".

Resolutie update Februari

Mijn goede voornemen voor 2020 was om minstens 5 Engelstalige verhalen te schrijven per maand, waarbij ik voornamelijk zou kijken naar de opdrachten van Furious Fiction (maandelijks) en Reedsy (wekelijks).

Resolutie update Januari

Mijn goede voornemen voor 2020 was om minstens 5 Engelstalige verhalen te schrijven per maand, waarbij ik voornamelijk zou kijken naar de opdrachten van Furious Fiction (maandelijks) en Reedsy (wekelijks).

Het verhaal dat ik begin januari instuurde voor Furious Fiction haalde de long-list niet, maar ik bewaar het voor een volgende gelegenheid. Zo kon ik een verhaal waar ik vorig jaar een plaatsje op de long-list behaalde recycleren voor een Challenge van The Prose: Jury Duty.

Gebeten: fase 4

Ik heb eind december, begin januari "Gebeten" nog eens onder handen genomen en er een beperkt aantal proefleesexemplaren van gemaakt. Een handvol mensen zijn dit weekend begonnen met lezen. Ze hebben tot 1 maart om me het proefleesexemplaar voorzien van commentaar terug te bezorgen. Daarna ga ik nog eens over het manuscript om hun correcties en suggesties te verwerken.

Gebeten: proefleesexemplaren

QLT: Quality - Lowagie - Table tennis

Er zijn blijkbaar nog altijd mensen die niet weten dat ik niet meer verbonden ben met iText. Dat is nochtans al zo sinds eind 2018. Ongeveer rond die periode ben ik samen met mijn vrouw en jongste zoon met een nieuw project gestart dat stilaan vorm begint te krijgen: QLT.

QLT: grote zaal

Leestekens en hoofdletters in conversaties

Ik heb een diploma in de ingenieurswetenschappen. Ik ben burgerlijk ingenieur-architect, geen taalkundige. Daardoor is het voor mij niet altijd eenvoudig om correct Nederlands te schrijven. Vanmorgen ontdekte ik dat ik al jarenlang consequent dezelfde fout maak wanneer ik in een conversatie een citaat in twee stukken splits.